Vrácení a výměna zboží

Vážení zákazníci,

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Kupující má také právo VÝMĚNY zboží do 14-ti dnů, a to v případě nevyhovující velikosti. Pro výměnu zboží postupujte stejně jako při vrácení zboží. Využijte, prosím, náš vzorový formulář.

Vrácení a výměna se !!!nevztahuje na zboží, kdy je zákazníkem firma!!!, tedy pokud fakturační adresa Kupujícího je vystavena na IČ. Tato výměna, případně vrácení zboží, se řeší mezi Kupujícím a Prodávajícím individuálně, ideálně na základě e-mailem předem domluvených podmínek vrácení.

Pro odstoupení od Kupní Smlouvy nebo výměnu zboží doporučujeme využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který najdete zde:

Formulář odstoupení od kupní smlouvy (slouží i pro výměnu zboží!)


V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník dárek zdarma, ju kupující povinen vrátit i tento dárek.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).


Zboží, spolu s fakturou a vyplněným formulářem zašlete na naši fakturační adresu, tj.

WORKHOUSE s.r.o.

Svatopluka Čecha 1137

688 01 Uherský BrodAby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Smlouvy:
Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží.
Převzetí zboží:
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na naši adresu uvedenou výše. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží:
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením či výměnou zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“).
Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

  • obuv nemá originální krabici
  • oblečení je bez původních štítků, visaček
  • zboží je vyprané
  • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
  • spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit
  • zboží není schopné dalšího prodeje
Workhouse s.r.o.
Svatopluka Čecha 1137
688 01 Uherský Brod
Česká Republika
IČO: 05568137
IČ DPH (DIČ): CZ05568137
GoPay
Čeština
cz
Slovak
sk